Obowiązująca taryfa dla ciepła.

Wniosek o przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Węzeł cieplny – zespół urządzeń łączących sieć cieplną znajdującą się na zewnątrz obiektu zaopatrzenia w ciepło z instalacją wewnętrzną obiektu.

Zadaniem węzłów cieplnych jest rozdział dostarczonego siecią ciepła do poszczególnych gałęzi odbiorczych, jak również miejscowa regulacja czynnika grzewczego i kontrola pod względem bezpieczeństwa procesu rozdziału energii i pracy poszczególnych urządzeń. Z tego względu w węźle cieplnym zlokalizowane są urządzenia służące do:

wymiany ciepła pomiędzy siecią cieplną a odbiorcami odcięcia dopływu czynnika, oczyszczania dopływającego czynnika, zmiany parametrów czynnika, kontroli bezpieczeństwa, pomiaru i regulacji poszczególnych parametrów (temperatur, ciśnień, przepływów)

Klasyfikacja

Klasyfikacja węzłów ciepłowniczych przedstawia się następująco:

Podział z uwagi na sposób połączenia sieci zewnętrznej z instalacją wewnętrzną: węzły bezpośrednie - dzielą się one na węzły bez zmiany parametrów i na węzły z transformacją parametrów, te ostatnie obejmują węzły hydroelewatorowe oraz zmieszania pompowego, węzły pośrednie (wymiennikowe węzły cieplne); Podział ze względu na liczbę ogrzewanych budynków: węzły indywidualne, węzły grupowe. Podział ze względu na liczbę przyłączonych instalacji: węzły jednofunkcyjne, wielofunkcyjne. Podział ze względu na rodzaj pełnionych funkcji: węzły centralnego ogrzewania, węzły centralnej ciepłej wody użytkowej, węzły ciepła technologicznego. Podział ze względu na liczbę stref przygotowania ciepłej wody użytkowej: węzły jednostopniowe, węzły dwustopniowe. Podział ze względu na układ połączeń w węzłach wielofunkcyjnych po stronie sieciowej: węzły równoległe, węzły szeregowe, węzły szeregowo-równoległe, węzły szeregowo-szeregowe. Podział z uwagi na rodzaj nośnika energii zasilającego węzeł: węzły zasilane wodą gorącą, węzły zasilane parą nisko- lub wysokoprężną.

Dżul – jednostka pracy, energii oraz ciepła w układzie SI, oznaczana J.

Jeden dżul to praca wykonana przez siłę o wartości 1 N przy przesunięciu punktu przyłożenia siły o 1 m w kierunku równoległym do kierunku działania siły.

1 J = 1 N · m

Związek z mocą:

1 J = 1 W · s

Nazwa dżul pochodzi od nazwiska angielskiego fizyka Jamesa Joule'a.

Przeliczenie 1 dżula na inne jednostki pracy, energii i ciepła:

kaloria (cal), 1 J = 0,238846 cal, erg, 1 J = 107 erg, elektronowolt (eV), 1 J = 0,62415×1019 eV, kilogramometr (kGm), 1 J = 0,10197 kGm, kilowatogodzina (kWh), 1 J = 1/3600000 kWh ≈ 0,278×10−6 kWh.

 

Jak oszczędzać ciepło? 1. Unikaj długotrwałego wietrzenia pomieszczeń. Długotrwałe wietrzenie powoduje nadmierne wychłodzenie, w efekcie zużyjemy dużo więcej energii – ciepła do ponownego ogrzania pomieszczenia. Efektywnym wietrzeniem możemy nazwać całkowite otwarcie okna na kilka minut.

2. Dbaj o stan swoich grzejników:

- nie zasłaniaj grzejników szafkami, sofami, ciężkimi grubymi zasłonami itp.

- dbaj o czystość grzejników, zabrudzenia na grzejnikach w znacznym stopniu ograniczają przepływ powietrza i zaburzają ich zdolność do rozprowadzania ciepła po pomieszczeniu.

 

3. 3. Korzystaj z darmowego ciepła – przy słonecznej pogodzie staraj się odsłaniać ciężkie, grube firanki i zasłony.

4. 4. W pomieszczeniach staraj się utrzymywać niezbyt wysoką temperaturę, optymalna to przedział miedzy 18°C a 22° C. Najlepszym rozwiązaniem będzie trzymanie się po środku tego przedziału. Zbyt wysoka temperatura w pomieszczeniu obniża samopoczucie, powoduje zwiększone powstawanie drobnoustrojów. 

           

5. Optymalizuj temperaturę w ciągu dnia. Nie ma potrzeby abyś ogrzewał puste mieszkanie kiedy jesteś w pracy-szkole. Ekonomiczne będzie obniżenie temperatury w tym czasie o kilka stopni. Zalecane jest również  nieznaczne obniżenie temperatury podczas snu. Poprawia to jakość i komfort snu. Pamiętaj  że każdy dodatkowy stopień w górę może generować nawet 5-7 % wzrost kosztów ogrzewania.

Dane firmy:

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z .o.o

w Ustrzykach Dolnych

ul. Przemysłowa 20R

NIP 689-10-00-452

REGON 370232867

KRS 0000185271

BDO: 000290645

Centrala:

Tel/fax 13 461 11 81

              13 461 11 82

Numery wewnętrzne:

Sekretariat - 11

Dział Księgowości - 20

Kasa - 21

Główny Księgowy - 22

Kadry/Archiwum PPD - 30

Dział Techniczny - 31

Dział Rozliczeń - 32

Dział Zamówień/ IODO - 35

Laboratorium - 34

Ciepłownia - 36

Inżynier utrzymania ruchu - 37

E-mail:

Sekretariat:  sekretariat@pecustrzyki.pl

Zarząd:

Prezes Zarządu

mgr inż. Andrzej Cioć

 

 

Wiceprezes Zarządu

Marek Sabara

 

 

Księgowość:

Gł. Księgowy mgr Monika Chudy

Kadry/archiwum PPD Ustjanowa:

Tomasz Kołodziej

 

Dział Techniczny:

Kierownik  Ciepłowni:

mgr inż. Andrzej Dydak

 

Obsługa-SERWIS miasto

tel: 502 565 066

Obsługa KOTŁOWNIA

tel: 733 755 889

Formularz kontaktowy: